Koronabirusaren harira hartu diren ostatu eta pisu turistikoei dagozkien zenbait neurri aldatzea eskatzen dugu

Donostiako Parte Zaharreko, Egiako, Uliako eta Herrera-Altzako auzo elkarteek eta Bizilagunekin plataformak, Iruñea, Bilbo eta Estatu espainiarreko 36 federazio eta elkarterekin batera, Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioari eskatu diote ostatu emateko ministerio-agindua, martxoaren 23koa eta 30ekoa, ixteko.

Alarma-egoeraren adierazpenaren ondoren, Estatuko Gobernuak martxoaren 19an (SND/257/2020 Agindua) hainbat jarduera bertan behera uztea agindu zuen, besteak beste, turismo-ostatuko establezimenduak jendearentzat irekitzeko etendura, honako hauek barne: “…hotelak eta antzeko ostatuak, turismo-ostatuak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk, kanpinak, karabanen aparkalekuak eta antzeko beste establezimendu batzuk, estatuko edozein tokitan kokatuak…”

Lau egun geroago, Mugikortasuneko eta Hiri Agendako Garraio Ministerioak, martxoaren 23ko TMA/277/2020 Aginduaren bidez, 1. eta 2. artikuluetan, turismo-ostatuaren zerbitzua irekitzeko baimena ematen die funtsezko jarduera eta lekualdatzea duten taldeei, hala nola, osasun-zerbitzuak eta mantentze-lanetako langileak, edo beste pertsona batzuk artatzeko lekualdatu behar diren pertsonak, estatuko segurtasun-kidegoetatik edo hornidura- eta garraio-lanak egiten dituztenak. (1)

Agindu horren I. eranskinean2, autonomia-erkidegoen arabera, berariaz baimendutako establezimenduak zerrendatzen dira; I. eranskinean aipatu ez direnentzat, berriz, atea zabalik uzten da jarduera modu generikoan baimendu eta berrabiarazteko (3. artikulua).3

Baimenak ez du kontuan hartzen turismorako etxebizitza baimendu batzuk bizitegitarako etxebizitzak direla, turismo etxebizitza bihurtutako bizilagunen komunitateetan. Ez eta, pentsio eta ostatu askoren ondoan, ez dutela sarbide independenterik, bizitegi-erabilerako etxebizitzetan elementu komunetarako sarbidea partekatuz gainerako bizilagunen ondoan (ataria, sarrera, eskailera-burua, igogailua, eskailerak, etab.).

Osasunaren ikuspegitik, neurri hori zentzugabekeria da. Koarentena- eta isolamendu-garaian, arriskua duten biztanleekin etengabe harremanetan dauden pertsonei baimena ematea, gainerako bizilagunekin zerbitzu komunak dituzten apartamentu turistikoak, hostalak eta pentsioak eskuratu ahal izateko, guztiz temerarioa da.

Benetako arriskua da. Ezinezkoa da, martxoaren 23ko TMA/277/2020 Aginduaren 1. artikuluak berak agintzen duenez, turismoko ostatuen erabiltzaileen eta egoiliarren artean elementu komunak partekatuz, bizilagunen babesa bermatzea COVID 19ren aurrean.

Gainera, COVID-19 izurriteak eragindako osasun-krisi betean, kezka adierazi nahi dugu etxebizitza turistikoek (horietako asko legez kanpokoak dira) alarma-dekretuak ezartzen dituen mugikortasun-kontrolak eta -murrizketak erabiltzen eta saihesten jarraitu behar dutelako, baita jarduera gauzatzeko salbuespen mugatuak ere.

Alarma-egoerak ezartzen duen mugigarritasun-murrizketaren ondorioz, bizilagunen artean benetako kezka sortu da: turismo-pisuak, turismoaren diru-sarrerak gutxitzen direnean, jarduera klandestinoen, legez kanpokoen, debekatuen edo delituzko jardueren gune bihurtzen dira, eta osasun-arrisku larria sortzen dute bizilagunentzat, gure komunitateetako eremu komunetan pertsona ezezagunak dabiltzanean.

Ohiko egiaztapen bat aski da egiaztatzeko nola, besteak beste, Airbnb edo Booking plataformek erreserbak egiteko aukera ematen duten konfinamendu-epearekin bat etorriz; hartara, murrizketak ez betetzera gonbidatzen dira, alarma-egoera amaitu aurreko okupazio-egutegiekin.

Hoteletan, aparta-hoteletan, ostatuetan eta pentsioetan plaza hutsak daude, aparteko sarrera dutenak, ostatua behar duten pertsonei laguntzeko.

Horregatik guztiagatik, idazki honen eranskinean aipatzen diren auzo elkarteek erabaki dugu idazki bat igortzea Osasun Ministerioari, honako hau eskatuz:

1. Funtsezko zerbitzu gisa kentzea turismo ostatuko edozein modalitate (turismo etxea, ostatua edo pentsioa), baldin eta bertan bizi direnen eta ostatu turistikoen erabiltzaileen artean elementu komunak badaude.

2. Ministeritza-agindu bidez espresuki adieraztea ostatu-zerbitzua, alarma-egoerak iraun bitartean, egoiliarrek eta erabiltzaileek elementu komunak ez dituzten ostatuetan eman behar dela.

3. Espresuki adieraztea bidezkoa dela turismoko ostatuak ixtea, haien izena edozein dela ere, egoiliarren eta erabiltzaileen artean elementu komunak badituzte.

4. Orain arte, ofizialki 7.340 pertsona hil direla Espainiako Estatuan, COVID-19 gaixotasuna dela eta. Gaixotasun hori oso kutsakorra da, eta, gizakien bizia dagoenean, erakundeei dagokie herritarren osasuna zaintzea.

AUZO-ERAKUNDE HAUEK SINATU DUTE ESKAERA:

Elkartea Herria/Lurraldea
Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos(CEAV) Estatukoa
Federación Regional de Asoaciaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) Madrid
Federación Nacional Asociaciones Contra el Ruido Estatukoa
Federación AAVV Centros Históricos Andalucia Andalucia
AAVV BIHOTZEAN del Casco Viejo Bilbo/Bilbao
Foro Cívico de Bilbao Bilbo/Bilbao
VV. Los Tres Arcos- El Pópulo Cadiz
VV. La Axerquía Córdoba
VV. La Medina Córdoba
PARTE ZAHARREAN BIZI A.E. Donostia
AAVV DE ULIA Donostia
AAVV HARRIPE HERRERA-ALTZA Donostia
AAVV EGIA IZIRIK Donostia
BIZILAGUNEKIN plataforma Donostia
VV. Bajo Albayzín (Granada) Granada
Iruñeko Alde Zaharrean Bizi/Convivir en lo Viejo en Pamplona Iruña/Pamplona
VV. Arco del Consuelo (Jaén) Jaén
VV. Centro Histórico (Jerez de la Frontera) Jerez de la Frontera
Coordinadora Vecinal Madrid Centro Madrid
AVV Chueca Madrid
AVV Cavas-La Latina Madrid
AVV Opera-Austrias Madrid
AVV Barrio de Las Letras Madrid
Asociación de Vecinos Plaza Mayor Madrid
Asociación de Vecinos Barrio de Universidad (ACIBU) Madrid
Asociación de Vecinos Centro La Latina (AVECLA) Madrid
Asociación de Vecinos Plaza de Cascorro Madrid
Asociación de Vecinos La Corrala Madrid
Asociacion de Vecinos Letras Sol Madrid
Asociación de Vecinos Málaga Centro-Sur, SOHO Barrio de las Artes Malaga
VV. Centro Antiguo Malaga
Asociación Casco Antiguo de Marbella Marbella
VV. Casco Antiguo Marbella
AVV Russafa Descansa Valencia
Asociación de Vecinos y Comerciantes Amics del Carme Valencia

[i] Geroago martxoaren 30ko TMA/277/2020 Aginduak aldatuta

[i] Artículo 3. Prestación del servicio por otros alojamientos turísticos.

El resto de los alojamientos turísticos que no figuren en el anexo de esta orden podrán prestar alojamiento exclusivamente a los colectivos mencionados en los artículos 1 y 2. En ese caso, tendrán que observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19.